Boontje

Dit is een oud bericht dat zijn status van ‘concept’ behouden had. Ik geef het hierbij vrij.

Zelfs in dit Boonjaar was ik niet geneigd om een stukje te schrijven over Louis Paul Boon. Ik erken in hem een echte schrijver en ik heb de meest bekende van zijn werken gelezen. Destijds, nu laat ik hem liggen. Maar in het recentste nummer van het tijdschrift nY, nr. 13, is de rubriek ‘De kwestie’ aan hem gewijd. In ‘Boonqoui’ hebben vier auteurs het over Boon en zijn werk, bewonderend, analyserend, relativerend …
Ik kan mezelf het best vinden in de J.Z. Herrenberg.
Als Herrenberg schrijft:’ … tussen Boon en mij botert het niet. We zijn incompatibel, niet congeniaal’, dan vat hij daarmee de essentie van mijn verhouding tot L.B. Boon.

Advertenties