Post voor mevrouw Bromley

Ik had nauwelijks tijd gehad om kritieken te lezen, ik kocht het boek bij een onverwacht bezoek aan een BrugseĀ  boekhandel. Iemand had erover gesproken, iemand zou het lezen, iemand was het aan het lezen. Het bleef in mijn gezichtsveld komen, en ik wist ongeveer waarover het ging. En de kaft was zo mooi, ik moest het hebben.

Dit is geen vertaling, daar herinnerde ik mezelf aan bij het lezen. Dat ik hoofdzakelijk Engels lees, bezorgt me bij tijd en wijle een licht schuldgevoel. Omdat het eerste deel van het verhaal zich in London afspeelt, de habitat van veel van mijn uitverkoren romanpersonages, was ik nu en dan in de war. Nee, dit is een Nederlandse roman, er zit geen vertaling tussen, de schrijver heeft elk woord zo bedacht.

Advertenties